Vår kunnskap er din trygghet!

Velkommen til Follo Anlegg AS

Follo Anlegg AS ble etablert i desember 2017 under navnet Rune Romsdal AS.

Våre prosjekter er rettet mot det profesjonelle markedet med hovedvekt på komplette grunn- og anleggsarbeider for bolig og næringsutvikling, infrastruktur for boligfelt, VA arbeider og kommunaltekniske anlegg.

Vår moderne og varierte maskinpark er i stand til å håndtere de fleste store og små oppdrag og våre medarbeidere har bred erfaring fra byggebransjen.

Vi kan vise til en rekke varierte oppdrag på vår referanseliste

Arbeidsområdet vårt er i hovedsak Follo og Stor-Oslo.

Vi har sentral godkjenning

Det er et kvalitetsstempel å ha sentral godkjenning. Direktoratet for byggkvalitet har skjerpet inn kravene for hvem som blir godkjent. Det stilles krav til kvalifikasjoner, rutiner og seriøsitet.

Følgende godkjenningsområder er innvilget:

  • Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1
  • Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Landskapsutforming i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2