Sentral Godkjenning for ansvarsrett – tiltaksklasse 2

Da er vår sentrale godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 2 på plass for følgende områder:

  • Utførelse av Veg- og grunnarbeider
  • Utførelse av Landskapsutforming
  • Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg
  • Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner

Leave a Reply

%d bloggers like this: