Galleri

Dronebilde byggeplass Lysås Vest Lørenskog
Gjenbruk av stein Lysås Vest
Dronebilde vannfordrøyningsmagasin Lysås Vest
Første bygg på Lysås Vest Lørenskog
Skogholtveien 9 Oslo
Boring av vann og avløpsledninger gjennom fredet område som ikke tillater vanlig graving
Plassbygd kum Voksenkollen
Plassbygd kum Voksenkollen
Utbedring av Romsås høydebasseng for Vann og avløpsetaten i Oslo kommune

Utbedring og forberedelse av legging av ny membran på Romsås høydebasseng.
Knusing av stein på Lysås Vest i Lørenskog
Lysås Vest i Lørenskog
Vår nye vals i arbeid i byggegropa på Kongsveien
Vinter på Voksenkollen
Betongarbeider Kongsveien Nordstrand
Kongsveien Nordstrand
Vår nye Hitachi ZX 225 var på plass i november 2020
Hitachi ZX 225
“Ny” brukt Hitachi ZX 225 på plass i byggegropa
“Ny” brukt Hitachi på plass i begynnelsen av oktober 2020
Kongsveien Nordstrand
Plassbygd kum Kongsveien Nordstrand
Plassbygd kum Kongsveien
Steinknusing Lørenskog
Utkjøring masser Lysås Vest Lørenskog
Nadderudhallen i solskinn
Ny maskinhenger på plass

Utbedring av avløpsledninger utenfor Nadderudhallen i Bærum
Nadderudhallen i Bærum
Drenering på Solåsen terrasse i Son
Sikring av fjellgrunn med sprøytebetong
%d bloggers like this: