Prosjekter

Grønlibakken 22 Skøyenåsen

På Skøyenåsen vil vi snart starte grunnarbeidet for oppføring av enebolig på oppdrag fra Opsahl Bolig AS. Mer informasjon om prosjektet kommer.

Hjemliveien 6 Høyenhall

I Hjemliveien 6 vil vi snart starte grunnarbeidet for oppføring av tre nye eneboliger på oppdrag fra Nord West Eiendom AS. Mer informasjon om prosjektet kommer.

Vetlandsveien 90 Oppsal

Her har vi fått oppdrag fra Nord West Eiendom AS med å utføre grunnarbeid for oppføring av tre nye eneboliger. Dette arbeidet er helt i startfasen, mer informasjon om prosjektet kommer.

Bueveien 5 Nordre Aker

Her utfører vi grunnarbeidet for 2 nye eneboliger på oppdrag fra Nord West Eiendom AS. Dette arbeidet har akkurat startet, mer informasjon om prosjektet kommer.

Radarveien 87 Lambertseter

Foto: Solon Eiendom AS

I Radarveien på Lambertseter utfører vi grunnarbeid for 7 nye boliger fra ca. 162 til 181 kvm på oppdrag fra Solon Eiendom AS og Follohus AS.

Lindbäckveien Nordstrand

Foto: Nord West Eiendom AS

I Lindbäckveien på Nordstrand utfører vi grunnarbeid for 5 eneboliger på oppdrag fra Nord West Eiendom AS. Forventet ferdigstillelse på byggeprosjektet er 2 kvartal i 2021.

Korsvoll høydebasseng på “Tyskertoppen” i Oslo

Navnet “Tyskertoppen” kommer av at tyskerne i 1940 anla en luftvernartilleristilling på høyden her, og fra 1. oktober 1942 og frem til frigjøringen var også vannreservoartomten rekvirert.

Dette vannreservoaret, eller høydebassenget, har vi utbedret på oppdrag fra Vann og avløpsetaten i Oslo kommune med blant annet legging av 1000 m2 ny membran på høydebassenget for sikre en buffer med (vi gjetter) noen millioner liter rent vann til innbyggere i Oslo.

Thorleif Haugs Vei Voksenkollen

I Thorleif Haugs vei på Voksenkollen har vi på oppdrag fra Solon Eiendom bygget nye avløpsledninger som har blitt overlevert til Vann og avløpsetaten i Oslo kommune i tillegg til bygging av ny vei i forbindelse med utbyggingsprosjekt.

Plassbygd kum på Voksenkollen
Plassbygd kum Voksenkollen

Romsås høydebasseng

I likhet med høydebassenget på “Tyskertoppen” på Korsvoll har vi også fått oppdraget fra Vann og avløpsetaten i Oslo kommune med å utbedre høydebassenget på Romsås.

Også her består jobben i å grave fram og bytte ut membran som skal beskytte høydebassenget og vannreservoaret.

Dagalivenen 48 Besserud

I Dagaliveien på Besserud utfører vi grunnarbeider for oppføring av to eneboliger på oppdrag fra Bergskogen Eiendom AS.

Her blir nye vann og avløpsledninger boret gjennom et område som skal bevares slik at det ikke kan graves på vanlig måte.

“Paa Holtet” Kongsveien Nordstrand

I Kongsveien på Holtet i Oslo har vi fått jobben med grunnarbeid for prosjektet “Paa Holtet” hvor 26 leiligheter av variert størrelse vil fordeles på tre bygg. Prosjektet utføres av Bolig og Eiendomsutvikling AS.

Jobben har i tillegg til grunnarbeid for nybygg bestått av rivning av to bygg som stod oppført på tomta.

Etter over 12000 tonn ut skal noe inn igjen i form av betong
Plassbygd kum under konstruksjon
Plassbygd kum

Lysås Vest Lørenskog

Lørenskog utfører vi for tiden grunnarbeider for prosjektet Lysås Vest Lørenskog for Opsahl Bolig AS. Her vil det etter endt grunnarbeid bygges 29 rekkehus som alle ligger i vestvendt skråning med optimale solforhold.

Første hus på Lysås Vest under konstruksjon

Låveveien 20 Golia

På oppdrag fra Bergskogen Eiendom AS utførte vi grunnarbeider for nybygging av 2 eneboliger.

Kåres vei 22 i Oslo

Foto: Opsahl Bolig

Vi har hatt gleden av å utføre grunnarbeid for denne flotte eneboligen i Kåres vei 22 på oppdrag fra Opsahl Bolig. Boligen ble ferdigstilt i 2020.

Ringshusveien Bekkelagshøgda

Foto. Opsahl Bolig AS

På Ringshusveien på Bekkelagshøgda i Oslo har vi utført grunnarbeid for bygging av tre eneboliger på oppdrag fra Opsahl Bolig AS.

Første lasset kjøres ut fra Ringshusveien 14

Skogholtveien 9 Bekkelaget/Holtet

Foto: Opsahl Bolig AS

På Bekkelaget/Holtet har vi hatt grunnarbeid for nybygg av enebolig på oppdrag for Opsahl Bolig AS.

Skogroveien 8 Oslo

Foto: Opsahl Bolig AS

Grunnarbeid for nybygg av enebolig i Skogroveien på Nordstrand på oppdrag for Opsahl Bolig AS. Et spennende prosjekt hvor fjellskjæringen under to fredede trær måtte sikres med sprøytebetong.

Byggeprosjektet er nå ferdigstilt.

Helsethallen Bærum

Drenering rundt Helsethhallen på Bærums Verk på oppdrag fra Eiendomsavdelingen ved Bærum kommune. Arbeidet ble ferdigstilt 01.10.2019.

Et flott prosjekt med dreneringsgrøfter som var over 8 meter på det dypeste!

Breisjåveien

Drenering rundt enebolig og landskapsutforming. Prosjektet ble ferdigstilt 14.09.2019.

%d bloggers like this: