Våre tjenester

Vi utfører alle typer grunnarbeid for både private og bedrifter

Grunnarbeider for bygg

Skal du bygge ny bolig, garasje eller tilbygg? Vi utfører grunnarbeidene om det er fjell eller løsmassegrunn.

Drenering av kjellere

Har du fukt i kjeller på grunn av dårlig fungerende drenering? Vi er proffe på tradisjonell drenering og tilbakesetting av hager.

Overflatevann og sluk

Har du problemer med uønsket vann? Vi graver og legger rør for overvann. Vi er proffe på fordrøyningsanlegg, infiltrasjonssystemer og andre dreneringsløsninger.

Støttemurer og terrengjustering

Trenger du en ny støttemur eller har du behov for å justere terrenget opp eller ned? Vi bygger støttemurer i alle fasonger og i alle prisklasser.

Veibygging

Trenger du en ny vei? Vi bygger veier i alle formater om det er privat vei, anleggsvei eller kommunal vei.

%d bloggers like this: